Get Adobe Flash player

Ændring af bestyrelsen

Vores kasserer har valgt at udtræde af bestyrelsen pga. personlig årsager. Suppleanten er kontaktet og indtrådt i bestyrelsen. Den nye bestyrelse har valgt at formanden varetager kasserer jobbet indtil generalforsamlingen i maj. Kasserer jobbet består bl.a. udfærdigelse af regnskab, rykkerprocedure mm.

Bestyrelsen har ikke fundet det nødvendigt at indkalde til ekstra ordinær generalforsamling på denne baggrund. Jf. vores vedtægter har I som medlemmer af foreningen mulighed for at indkalde til ekstra ordinær generalforsamling. I kan læse vedtægterne under “Downloads”.

Hvis der er spørgsmål kan formanden kontaktes.

Godt nytår