Get Adobe Flash player

Generalforsamling 2019

Bestyrelsen vil gerne takke for en god generalforsamling 2019. Tak for god stemning og gode ideer.

Referatet er klar og kan læses under fanen “downloads”.

God sommer!

Generalforsamling 2019

Vi holder ordinær generalforsamling tirsdag 28. maj kl. 19.00.

Indkaldelse kommer i løbet af ugen.

God Påske
Bestyrelsen

Halloween

Nu er det snart Halloween.

Flere steder har man lavet den regel, at ønsker man besøg af de udklædte børn, så har man græskar e.l. andet med lys udenfor/i vinduet der indikerer, at her er børn velkomne.

Lad os byde de flot udklædte børn et uhyggeligt velkommen til vores forening.

Uhyggelige hilsner

Bestyrelsen

Efterår/vinter

Så er efteråret kommet og der kommer gang i brændeovnene. Husk, at fyr korrekt op med tørt brænde. Dermed skåner du miljøet, og generer dine naboer mindst muligt.

Inden længe kommer frosten og måske sneen. Husk, at der skal være plads på vejen, så der kan saltes og fejes sne. Derfor henstilles der til, at biler, trailere mv. ikke holdes på vejen, men inde på egen grund.

 

Byggeri

Vi har lavet et lille informationsbrev omkring byggeri – se under “Downloads”. Der er bl.a. link til Roskilde Kommunes hjemmeside med regler omkring levering af byggematerialer, støjende arbejde mv.

Giv gerne din nabo information omkring dette informationsbrev, hvis han/hun ikke er vidende om regler for byggeri.

Husk, at passe på vores veje – især i forbindelse med byggeri.

Hilsen Bestyrelsen

Vigtigt – afbrændingsforbud i Roskilde Kommune

Østsjællands Beredskab har indført afbrændingsforbud i Roskilde Kommune.

Dette gælder også bålfade/grill i haverne – læs artiklen og se undtagelserne.

http://roskilde.dk/nyheder/borger/afbraendingsforbud-i-roskilde-kommune

 

 

HUSK

Generalforsamling på tirsdag 29. maj kl. 19.00.

Generalforsamlingen holdes på Jyllinge Skole lokale 122.

Vi ser frem til at se jer alle sammen.

Bestyrelsen

Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Så er referatet omdelt til de enkelte grundejere. Og det er lagt her på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

Snerydning/saltning

Kære alle

Så lader det til, at vinteren er over os, selvom kalenderen stadigvæk viser efterår.

Derfor vil vi opfordre til at gøre plads, så vores snerydder kan komme forbi på vejene.

Husk, at det er vores egen pligt at ha’ ryddet og saltet, så Post- og Renovationsmedarbejderne, vores naboer, gæster m.fl. ikke falder og kommer tilskade på vores matrikel.

Kolde hilsner

Bestyrelsen

Byggeri – lokalplan mv.

Bestyrelsen har igennem en længere periode modtaget flere henvendelser omkring to adresser i foreningen.

Vi har på denne baggrund henvendt os til Roskilde Kommune med de informationer, som vi har modtaget.

Som bestyrelse gør vi os ikke til herrer over, om informationerne strider imod lokalplan mv. Dette må Roskilde Kommune afgøre.

Ovenstående blev også drøftet på den ordinære generalforsamling i maj måned.

Vi håber, og tror dog på, at folk overholder gældende regler hvad angår byggeri, udlejning mv.

V ønsker ikke, at det skal danne præcedens, at man i Grundejerforeningen Værebrohøj blot kan bygge, udleje mv. selvom det strider imod lokalplaner mv.

På baggrund af dette, så har bestyrelsen valgt, at tage kontakt til Roskilde Kommune, som må gøre det de nu mener, at der skal gøres.

Vi i bestyrelse er blevet orienteret om, at Roskilde kommune har kontaktet ejerne af de to matrikler og bedt om besigtigelse og redegørelser med frister i august 2016.

Hvis der er spørgsmål, så er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne

/Tanja