Get Adobe Flash player

Regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark

Fors A/S undersøger jordbunden i Jyllinge Nordmark i samarbejde med Sweco. I vores grundejerforening drejer det sig om 4 geotekniske boringer.

De 4 boringer er markeret med orange spraymaling på asfalt/rabat og med en lille stolpe, som er rød i toppen.

Vi har boring følgende steder:

Elmevej
Ericavej 2 (i græsrabatten ud mod Osvej)
Birthevej/Agnetevej på hjørnet
Cecilievej

Boringen på Cecilievej er den mest omfattende og vil vare 3-4 dage. Her vil der stå en lastbil (borebilen), men det vil være muligt at passere med personbil. Boringen vil typisk foregå fra kl. 7.00-15.00 hver dag i perioden. Der sætters skilte op.

De øvrige boringer vil tage nogle timer – max 1 dag.

Alle burde have fået en flyer fra Fors A/S i postkassen.

Ved spørgsmål kan Fors A/S eller Sweco kontaktes:

Amalie Enk: aen@fors.dk
Pernille Marker: pernille.marker@sweco.dk

Bestyrelsen