Get Adobe Flash player

Regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark

Fors A/S undersøger jordbunden i Jyllinge Nordmark i samarbejde med Sweco. I vores grundejerforening drejer det sig om 4 geotekniske boringer.

De 4 boringer er markeret med orange spraymaling på asfalt/rabat og med en lille stolpe, som er rød i toppen.

Vi har boring følgende steder:

Elmevej
Ericavej 2 (i græsrabatten ud mod Osvej)
Birthevej/Agnetevej på hjørnet
Cecilievej

Boringen på Cecilievej er den mest omfattende og vil vare 3-4 dage. Her vil der stå en lastbil (borebilen), men det vil være muligt at passere med personbil. Boringen vil typisk foregå fra kl. 7.00-15.00 hver dag i perioden. Der sætters skilte op.

De øvrige boringer vil tage nogle timer – max 1 dag.

Alle burde have fået en flyer fra Fors A/S i postkassen.

Ved spørgsmål kan Fors A/S eller Sweco kontaktes:

Amalie Enk: aen@fors.dk
Pernille Marker: pernille.marker@sweco.dk

Bestyrelsen

Generalforsamling 2019

Bestyrelsen vil gerne takke for en god generalforsamling 2019. Tak for god stemning og gode ideer.

Referatet er klar og kan læses under fanen “downloads”.

God sommer!

Generalforsamling 2019

Vi holder ordinær generalforsamling tirsdag 28. maj kl. 19.00.

Indkaldelse kommer i løbet af ugen.

God Påske
Bestyrelsen

Halloween

Nu er det snart Halloween.

Flere steder har man lavet den regel, at ønsker man besøg af de udklædte børn, så har man græskar e.l. andet med lys udenfor/i vinduet der indikerer, at her er børn velkomne.

Lad os byde de flot udklædte børn et uhyggeligt velkommen til vores forening.

Uhyggelige hilsner

Bestyrelsen

Efterår/vinter

Så er efteråret kommet og der kommer gang i brændeovnene. Husk, at fyr korrekt op med tørt brænde. Dermed skåner du miljøet, og generer dine naboer mindst muligt.

Inden længe kommer frosten og måske sneen. Husk, at der skal være plads på vejen, så der kan saltes og fejes sne. Derfor henstilles der til, at biler, trailere mv. ikke holdes på vejen, men inde på egen grund.

 

Byggeri

Vi har lavet et lille informationsbrev omkring byggeri – se under “Downloads”. Der er bl.a. link til Roskilde Kommunes hjemmeside med regler omkring levering af byggematerialer, støjende arbejde mv.

Giv gerne din nabo information omkring dette informationsbrev, hvis han/hun ikke er vidende om regler for byggeri.

Husk, at passe på vores veje – især i forbindelse med byggeri.

Hilsen Bestyrelsen

Vigtigt – afbrændingsforbud i Roskilde Kommune

Østsjællands Beredskab har indført afbrændingsforbud i Roskilde Kommune.

Dette gælder også bålfade/grill i haverne – læs artiklen og se undtagelserne.

http://roskilde.dk/nyheder/borger/afbraendingsforbud-i-roskilde-kommune

 

 

HUSK

Generalforsamling på tirsdag 29. maj kl. 19.00.

Generalforsamlingen holdes på Jyllinge Skole lokale 122.

Vi ser frem til at se jer alle sammen.

Bestyrelsen

Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Så er referatet omdelt til de enkelte grundejere. Og det er lagt her på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

Snerydning/saltning

Kære alle

Så lader det til, at vinteren er over os, selvom kalenderen stadigvæk viser efterår.

Derfor vil vi opfordre til at gøre plads, så vores snerydder kan komme forbi på vejene.

Husk, at det er vores egen pligt at ha’ ryddet og saltet, så Post- og Renovationsmedarbejderne, vores naboer, gæster m.fl. ikke falder og kommer tilskade på vores matrikel.

Kolde hilsner

Bestyrelsen