Get Adobe Flash player

Referat fra generalforsamling 2014

Referatet fra generalforsamlingen i maj ligger nu under “Downloads”

Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen bliver i år mandag 26. maj.

 

Sæt allerede nu kryds.

 

1.  Indkaldelse kommer jf. vores vedtægter senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stien mellem Agnetevej og Blodhøjvej renoveres

Der påbegyndes arbejde på stien mellem Agentevej og Blodhøjvej fredag 11. april 2014.

Det forventes at arbejdet tager 3-5 dage.

Ved spørgsmål kontakt formanden.

God sommer

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig dejlig sommer. Husk, at tage hensyn til hinanden mht. græsslåning, grill, musik mv.

Referat fra ordinær generalforsamling

Referatet fra den ordinære generalforsamling er på trapperne.

Ordinær generalforsamling 2012

Husk ordinær generalforsamling mandag den 21. maj 2012 kl. 19.00 på Jyllinge Skole. 1. indkaldelse er delt ud i alle postkasser.

Mød op og vær medbestemmende!!

Vi mangler en kasserer, så har du lyst – så meld dig!!!!

vh

Bestyrelsen

Husk indbetaling af kontingent

Fristen for indbetaling af kontingent for 2012 var 31. januar. Der er mange der har betalt, men desværre også en del der mangler! Der vil blive sendt rykkere ud i løbet af februar/marts måned.

Ændring af bestyrelsen

Vores kasserer har valgt at udtræde af bestyrelsen pga. personlig årsager. Suppleanten er kontaktet og indtrådt i bestyrelsen. Den nye bestyrelse har valgt at formanden varetager kasserer jobbet indtil generalforsamlingen i maj. Kasserer jobbet består bl.a. udfærdigelse af regnskab, rykkerprocedure mm.

Bestyrelsen har ikke fundet det nødvendigt at indkalde til ekstra ordinær generalforsamling på denne baggrund. Jf. vores vedtægter har I som medlemmer af foreningen mulighed for at indkalde til ekstra ordinær generalforsamling. I kan læse vedtægterne under “Downloads”.

Hvis der er spørgsmål kan formanden kontaktes.

Godt nytår

Tak til de fremmødte

Bestyrelsen vil gerne takke de få, der mødte op til den ordinære generalforsamling.

Der var kun 10 parceller repræsenteret, hvilket bestyrelsen og de fremmødte ikke synes er tilfredsstillende.

Det er trods alt foreningens penge mm. der skal tages stilling til.

Vi håber at se flere næste år!

Ordinær Generalforsamling 2011

Så er det på torsdag den 26. maj kl. 19.00, at vi holder ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Værebrohøj.

Der er jf vedtægterne delt 1. indkaldelse ud 4 uger før samt 2. indkaldelse 1 uge før.

Man er velkommen til at kontakte formanden, hvis man har spørgsmål mm.